Měsíční příspěvky: Prosinec 2015 [12ě07íč12í pří07pěvk15 f2015Sun, 13 Dec 2015 14:12:07 +000012á312015vpm12é]

Nutriční anamnéza – jak vyhodnotit stav výživy

Nutriční anamnéza

Už jsem se setkal se značným množstvím lidí, kteří pracují jako nutriční poradci a bohužel u spousty z nich jsem vypozoroval přístup naprosto neindividuální a neprofesionální. Výsledky klientů těchto výživářů jsou jasné, zpravidla jsou krátkodobé a často končí dekompenzací zdravotního [klikněte zde…]